1 Mohnblume

B127       
Öl auf Karton
44cm * 59cm
Preis:  180,--  €
mit Rahmen, 1998