Mohnblume

B255       
Öl auf Karton
40cm * 60cm
Preis:  240,--  €
mit Rahmen