Afrika

P324

Collage
70cm * 50cm
Preis:  550,--  €
ohne Rahmen, 2007