Dosen

P367       
Collage
70cm * 60cm
Preis:  550,--  €
ohne Rahmen, 2007